Časopis Naše řeč
en cz

Proměny lékařské terminologie v jednojazyčných výkladových slovnících

Hana Mžourková, Jana Nová, Helena Pernicová

[Articles]

(pdf)

Changes in medical terminology in monolingual dictionaries

The considerable development of medical science during the last century, as well as growing public interest in health issues, are reflected in lexicography. In Czech monolingual dictionaries, the amount of headwords from medicine and related fields is steadily increasing. The Academic Dictionary of Contemporary Czech (ASSČ) brings a new approach to terminology (e.g. corpus-based selection of headwords, autonomization of headwords, unification of the explanation of meanings, exemplification of all one-word units). The ways of explaining the meanings of the names of diseases, types of medical treatment and the names of people suffering from a disease in the ASSČ are also presented.

Key words: lexicography, terminology, medicine, monolingual dictionary, Academic Dictionary of Contemporary Czech
Klíčová slova: lexikografie, terminologie, medicína, jednojazyčný výkladový slovník, Akademický slovník současné češtiny

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav pro jazyk český AV ČR
Letenská 4, 118 51 Praha 1
mzourkova@ujc.cas.cz
nova@ujc.cas.cz
pernicova@ujc.cas.cz

Naše řeč, volume 100 (2017), issue 4

Previous Tereza Lojdová, Zdeňka Hladká: K úspěšnosti kodifikačních doporučení v rubrice Drobnosti (na materiálu přejímek z angličtiny)

Next Klára Osolsobě, Jaroslava Hlaváčová, Vladimír Petkevič, Martin Svášek, Josef Šimandl: Nová automatická morfologická analýza češtiny