Časopis Naše řeč
en cz

Sluníčkář

Petr Nejedlý

[Short articles]

(pdf)

Sluníčkář

The article deals with a Czech occasionalism – the noun sluníčkář. First, the author characterizes its usage and meaning types recorded by journalists in the mass media during the last 30 years; further, he describes the previous history of the lexical unit.

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav pro jazyk český AV ČR
Valentinská 1, 116 46 Praha 1
nejedly@ujc.cas.cz

Naše řeč, volume 100 (2017), issue 2

Previous Pavlína Kašpárková, Kateřina Václavková: Liberecká lingvistická konference

Next Z dopisů jazykové poradně