Časopis Naše řeč
en cz

Z dopisů jazykové poradně

[Short articles]

(pdf)

From the letters to the language counselling center

This article shows the answers of the language counselling center of the Institute of the Czech language of Academy of Sciences of the Czech Republic on the question of the word zverimex, its origin and meaning.

Dotaz:

Kdy a jak vzniklo slovo zverimex? Jedná se v případě slova zverimex o obecný či zlidovělý pojem? Co je nejspíš základem slova zverimex? Pro pojmenování čeho slovo zverimex slouží?

 

Odpověď:

Uvedené slovo je slovo zkratkové. Lze v něm rozlišit první část zver, jež vznikla odstraněním diakritických znamének u výrazu zvěř, a část druhou imex, jež byla s největší pravděpodobností vytvořena spojením zkratek im (< import) a ex (< export).

Vznik tohoto slova, jež bylo využito jako vlastní jméno pro pojmenování obchodu zaměřeného na prodej zvířat, krmiva, chovatelských potřeb atp., lze datovat do 60. let 20. století. Zpočátku toto jméno fungovalo jako vlastní a psalo se s velkým počátečním písmenem podobně jako obdobně utvářené názvy dalších podniků: Tuzex, Zverex, Darex. Postupně však zdruhovělo (stalo se obecným jménem) a začalo se užívat k označení druhu obchodu, přiřadilo se tak k názvům drogerie, řeznictví, cukrárna apod. a začalo plnit stejnou funkci. O tom svědčí jednak to, že se u něj prosadilo psaní s malým písmenem, jednak to, že pro pojmenování konkrétního obchodu majitelé nevolí samotný výraz zverimex, ale připojují k němu další výrazy, např. zverimex U Zajičíka, zverimex Sirius.

Naše řeč, volume 100 (2017), issue 1, p. 56

Previous Michal Ctibor: Má čeština dlouhé r a dlouhé l? Poznámky k dloužení hlásek v kořeni při derivaci

Next Veronika Böhmová: Vokalická kvantita v Kázaní o hrozné kométě (1578)