Časopis Naše řeč
en cz

Slovotvorba pomístních jmen pod lupou

Václav Lábus

[Reviews and reports]

(pdf)

The word-formation of place-names under the magnifying glass

This article is a review of Pavel Štěpán: Pomístní jména v Čechách z pohledu slovotvorného. Praha: Academia, 2016. 347 s.

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Katedra českého jazyka a literatury FP TUL
Studentská 2, 461 17 Liberec
vaclav.labus@tul.cz

Naše řeč, volume 100 (2017), issue 1

Previous Jarmila Vojtová: Obsáhlá publikace o psaní velkých písmen

Next Stanislava Kloferová: Monografie o současné češtině