Časopis Naše řeč
en cz

Kolik kmitů má české r?

Pavel Machač

[Articles]

(pdf)

How many tongue r-cycles does the Czech r have?

As far as the number of tongue vibration cycles of the Czech /r/ is concerned, there is a considerable difference between traditional descriptions (mostly 1–3 r-cycles) and natural speech (almost always only one r-cycle). The data in this article, based on a modest investigation of texts read by both amateurs and professional actors, confirm an absolute prevalence of one-r-cycle pronunciation in present-day Czech. This article also comments on the term “trill” and on related points of confusion in speech therapy.

Key words: rhotics, tongue r-cycle, speech style, speech therapy
Klíčová slova: r-ové hlásky, kmit jazyka, mluvní styl, logopedie

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav obecné lingvistiky FF UK
náměstí Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
pavel.machac@ff.cuni.cz

Naše řeč, volume 100 (2017), issue 1

Previous Z dopisů jazykové poradně

Next Vojtěch Veselý: Několik poznámek k dvojnásobné prefixaci (nejen u sloves)