Časopis Naše řeč
en cz

Nově poučně i hravě o češtině

Ivana Bozděchová

[Reviews and reports]

(pdf)

A new informative and playful book on Czech

The article is a review Markéta Pravdová (ed.): Čeština nově od A do Ž. Praha: Academia – Lidové noviny, 2016. 148 s.

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK
nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
ivana.bozdechova@ff.cuni.cz

Naše řeč, volume 99 (2016), issue 5

Previous Ondřej Dufek: O ČEZu, UNESCU a Ikee. Psaní iniciálových zkratkových slov a tendence k jejich skloňování

Next Anna Černá: Sankcionovat