Časopis Naše řeč
en cz

Z dopisů jazykové poradně

[Short articles]

(pdf)

From the letters to the language counselling center

This article shows the answer of the language counselling center of the Institute of the Czech language of the Czech academy of science on the question of the meaning of the word vejhuj.

Dotaz:

Ve Dvořákově opeře Rusalka zpívá vodník „stokrát bys byla člověkem vejhuj jsi spjatá odvděkem…“. Prosím, buďte tak laskaví a vysvětlete mi původ (a snad i přesnější význam) toho výrazu vejhuj.

 

Odpověď:

Slovo vejhuj Vám nevysvětlíme, protože takové slovo neexistuje. V Rusalce vodník ve své árii ve druhém dějství zpívá:

Stokrát bys byla člověkem,
ve jhu jsi spjata odvěkém.

Jde tedy o slovo jho, které má podle Slovníku spisovného jazyka českého význam:

1. dřevěná část dobytčího postroje, do které se dobytče při tahu opírá; jařmo (zapřáhnout voly do jha); hist. (ve starověkém Římě) potupné znamení, pod nímž procházelo poražené vojsko; 2. tyč, na které se na ramenou nosí zavěšená břemena (nést vědra vody na jhu); 3. tíživá povinnost; poddanství, poroba, otroctví, útlak, útisk, jařmo (jho povinnosti; pod nacistickým jhem; vymanit se, osvobodit se ze (od) jha).

Váš dotaz je dobrou ukázkou jevu, jemuž se někdy říká mondegreen – nazval ho tak Jon Carroll, který v jedné písni namísto „They have slain the Earl of Moray and laid him on the green“ slyšel „They have slain the Earl of Moray and Lady Mondegreen“. (O mondegreenech přístupnou formou pojednává Robert Adam v Češtině doma a ve světě 2004.) V češtině mezi takováto známá přeslechnutí, ať už vědomá či nevědomá, patří například půrko („Sekyra je za dva zlatý a to půrko za tolar“), Boryš („Boryš umí po skalinách“) nebo domalý („Ach synku, synku, domalý jsi“).

Naše řeč, volume 94 (2011), issue 4, p. 224

Previous Lucie Jílková: Blog (a také log)

Next Markéta Pravdová: Ústav pro jazyk český jubilejní