Časopis Naše řeč
en cz

Z dopisů jazykové poradně

[Short articles]

(pdf)

From the letters to the language counselling center

This article shows the answers of the language counselling center of the Institute of the Czech language of the Czech academy of science on the phrase Podej mi (můj) kabát.

Dotaz:

V Internetové jazykové příručce v kapitole Konkurence přivlastňovacích zájmen uvádíte: „… V těchto a podobných případech je často možné bez ztráty významové jednoznačnosti přivlastňovací zájmeno vynechat: Podej mi kabát.“ Není však tato věta nejednoznačná, pokud je na daném místě více kabátů? Mohu chtít podat svůj, ale i jeho/její kabát, kabát oslovované osoby… Mohu chtít do kabátu někomu pomoci nebo do něj někoho obléknout (třeba dítě).

 

Odpověď:

V běžné situaci lze s velkou pravděpodobností předpokládat, že mluvčí chce odejít ve svém kabátě, výpověď Podej mi prosím kabát proto slouží jako jednoznačná žádost o kabát mluvčího. Varianta Podej mi můj kabát je naopak příznaková, lze si ji představit např. v situaci, kdy se adresát spletl nebo záměrně podává jiný kabát – potom může mluvčí protestovat: Podej mi MŮJ kabát. Možná je samozřejmě také situace, kdy chce mluvčí podat kabát někoho jiného, potom však musí specifikovat, o který kabát má zájem: Podej mi svůj/jeho/Karlův/tamten/nějaký kabát. Varianta bez přívlastku však jednoznačně referuje ke kabátu mluvčího.

Naše řeč, volume 94 (2011), issue 1, p. 56

Previous Jana Letafková: Existují ještě hodní Fridolínové a zlí Dětřichové?

Next Martin Beneš: K problému kompozicionality jazykového významu