Časopis Naše řeč
en cz

Kaliště

[Answers]

(pdf)

-

(F. R.) je jméno rodu středního, čísla jednotného, jako podobná místní jména jiná, Hradiště, Obořiště, Plotiště, Konopiště a pod. Tak se jmenuje r. 1511 Matěj Kuorka, Tomáškuov syn, z Kaliště (Arch. Č. 13, 503) a opět r. 1518 nacházíme »člověka svého ze vsi Kaliště Matěje Kůrku (t. 19, 353). Dnešní užívání tohoto jména v tvaru pomnožném má asi původ v napodobení místních jmen pomnožných na -ice a pod. — Na dotazy odpovídáme v tom pořádku, jak nás docházejí, a podle místa, které nám v každém sešitě na Hovornu vybude; nemějte nám tedy za zlé, nemůžeme-li odpověděti vždycky hned.

Naše řeč, volume 4 (1920), issue 10, p. 312

Previous Frýdlant

Next Kněz, bratr