Časopis Naše řeč
en cz

Vyrozuměti

[Answers]

(pdf)

-

(E. H.) má rozkazovací způsob »vyrozuměj, vyrozumějte«; tvar »vyrozumte«, který jste četl (bohužel) v úředních výnosech, je nesprávný. Jedna chyba plodí druhou; protože se místo správného tvaru »oni rozumějí« říká nesprávně »oni rozumí«, tvoří se pak podle tohoto tvaru také nesprávný rozkazovací způsob »vyrozumte« místo »vyrozumějte«.

Naše řeč, volume 4 (1920), issue 6-7, p. 224

Previous Velikán

Next Zapřičiňovati