Časopis Naše řeč
en cz

Velikán

[Answers]

(pdf)

-

(J. F.) Věta »není velikána, leč ten, ke komu mluví Bůh« má znamenati, jak se domníváme neznajíce kontextu, že jen ten je velikým člověkem, ke komu mluví Bůh. Pak má ovšem slovo »velikán« platnost t. zv. doplňku a bylo by lépe psáti »není velikánem, leč ten atd.«. Kdybyste místo podst. jména chtěl užíti adjektiva, bylo by psáti: »není veliký (nikoli velik), leč ten atd.«. Rozhodující jest ovšem změní originálu.

Naše řeč, volume 4 (1920), issue 6-7, p. 224

Previous Tvář

Next Vyrozuměti