Časopis Naše řeč
en cz

Úprava maloobchodní ceny časopisu Naše řeč

[Editor's notice]

(pdf)

-

Současné maloobchodní ceny periodického tisku ČSAV byly stanoveny v polovině padesátých let a až na ojedinělé výjimky zůstávaly od této doby nezměněné. Naproti tomu náklady na vydávání periodického tisku ČSAV zejména v posledních letech vlivem zvyšování cen papíru, polygrafických prací, tiskových barev, ale i vynuceným přechodem na nové výrobní techniky v důsledku modernizace některých tiskárenských provozů stále vzrůstaly. U naprosté většiny časopisů ČSAV se mimoto stále zvyšoval rozdíl mezi platnými maloobchodními cenami a prodejními cenami v zahraničí, takže běžně tuzemská cena v Kčs byla podstatně nižší než zahraniční cena v DM či US $.

Pravidelně prováděné analýzy ekonomiky periodického tisku ČSAV prokázaly, že schodek ČSAV spojený s jeho vydáváním neúměrně vzrůstá a k dalšímu citelnému nárůstu dotací by v souvislosti s novým sazebníkem velkoobchodních cen a změnou systému tvorby cen periodického tisku došlo od 1. 1. 1990. Proto po dohodě ČSAV s FÚTI, MFCM ČSR a MK ČSR dochází v zájmu snížení nepříznivého dopadu výše uvedených důvodů na ekonomiku periodického tisku ČSAV od 1. 1. 1990 k úpravě cen časopisů ČSAV.

Nová maloobchodní cena našeho časopisu byla stanovena ve výši 7,— Kčs za 1 číslo. Je srovnatelná s cenou obsahově, rozsahově i sazebně obdobně náročných jiných československých časopisů a měla by alespoň krýt nárůst výrobních nákladů v posledních letech.

Věříme, vážení čtenáři, že nutnost provedení úpravy maloobchodní ceny našeho časopisu pochopíte a zůstanete i nadále jeho odběrateli.

Academia, nakladatelství ČSAV

Naše řeč, volume 72 (1989), issue 5, p. 272

Previous Redakce: Úprava příspěvků

Next Jaroslav Hubáček, Zdeněk Sladovník, Šárka Sladovníková: Analýza sloves v podnikovém organizačním řádu