Časopis Naše řeč
en cz

Mistrovství světa v kopané

Alena Polívková

[Short articles]

(pdf)

-

V souvislosti s mistrovstvím světa v kopané se opět (stejně jako v r. 1982) na stránkách našich novin objevil výraz mundial. Všichni příznivci kopané vědí, že slova mundial se u nás začalo užívat ve významu ‚mistrovství světa v kopané‘, ovšem někteří, a to hlavně ti z nefotbalového světa, k němu mají i výhrady; oprávněné i neoprávněné.

Slovník každého jazyka velmi živě reaguje na všechny změny života, společenské, kulturní, sportovní i jiné akce. Některá slova proto zanikají, jiná vznikají; slova stará někdy dostávají i nový význam. Menší část naší slovní zásoby vzniká i tím, že některé výrazy přejímáme z cizích jazyků, a potom je do jisté míry přizpůsobujeme češtině. Tak se k nám dostal i výraz mundial. Toto slovo bylo původně ve španělštině přídavným jménem, které do češtiny překládáme jako ‚světový‘. V kubánské španělštině je slovo mundial též podstatným jménem, jímž se označuje ‚mistrovství světa‘. Vzhledem k tomu, že v češtině nemáme ekvivalentní jednoslovné pojmenování, začalo se užívat španělského termínu mundial i u nás. Označuje se jím však konkrétně ‚mistrovství světa v kopané‘. Při zařazení do naší tvaroslovné soustavy nám tento výraz nedělá žádné potíže, skloňujeme ho zcela běžně podle vzoru „hrad“.

Není to případ u nás zcela ojedinělý. I výrazu Wimbledon, což je původně název londýnské čtvrti známé pořádáním tenisových turnajů, se u nás užívá v posunutém významu. Rozumí se jím tenisový turnaj (angl. národní mistrovství), považovaný za neoficiální mistrovství světa a pořádaný (od r. 1877) každoročně ve Wimbledonu. V běžném mluveném projevu se slovem wimbledon označuje též popruh, který přitahuje tenisovou síť k zemi na výšku předepsanou pravidly, tj. 91 cm.

[56]Závěrem však chceme upozornit na to, že v projevech zcela oficiálních dáváme přednost spojení typu mistrovství světa v kopané či fotbalové mistrovství světa.

Naše řeč, volume 70 (1987), issue 1, pp. 55-56

Previous Olga Martincová: Nurgláza s monturou?

Next Věra Vlková: Zasmlouvat, zasmlouvání