Časopis Naše řeč
en cz

Klasobraní z novinářské češtiny za květen 1920

[Short articles]

(pdf)

-

Nová podstatná jména. Vášnivá pudivost herečky »Nár. listy« 28., 3; dlouhé kuřovody z narychlo upravených topenišť 30., 6; sklíčidla (?) 30., 8. — Úroda datlů … vývoz datlů (t. j. datlí z Tunisu) »České slovo« 19., 8; všechno osazenstvo (v. N. Ř. III, 217) 30., 11. — Čarovák (= čarodějník) »28. Říjen« 20., 2. — Obiloviny »Venkov« 2., 10; nosivost (slepic) 5., 7; veřejné obhospodařování řepky 6., 7; nechá se schladnout za nepřístupu vzduchu 8., 7; přesytost 9., 2; odbourávání cen 19., 4; bombometectví 21., 4; čechisace t. — Nejpřesnější zkum »Právo lidu« 16., příl. 2.

Přídavná jména. Měňlavý obzor »Nár. l.« 30., 1. — Božetělské průvody »Č. sl.« 30., 9. — Unášivé sbory od Janáčka »Venk.« 7., 5; záchovná síla lidstva 26., 2. — Materiál nazískaný »Večer« 11., 3. — Z motivů lze hrovou skladbu vyváděti »Jeviště« str. 213.

Slovesa. Pilsudski uchopuje vedení pevně do rukou »Č. sl.« 19., 3. — Akcie jednány cca 1100 »Venk.« 5., 7; bolševism zapříčinil obrovské škody 6., 4; výnos půdy zmnohonásobníme t.; lidstvo chce zmírovět 9., 2; něco bílého šumělí se u stáje t., 13. —Vsítiti branku (v kopané) »Pražské pondělí« 17. — [Musím si frisuru rozslušniti: zachyceno ze soukromého hovoru dám.] —

Příslovce. Přísluší rozryvně zpovědnímu dokumentu »Nár. l.« 16., 4. — Stříbro … nikoli vrcholně hýčkaný kov »Č. sl.« 19., 6. — Návštěva působí daleko podmanivěji »Venk.« 11., 6; členům, vztažně věřitelům 21., 3.

[194]Slohové a mluvnické perly jiné. Sdružení octlo se tímto v úskalí kladených překážek »Nár. l.« 19., 2; tajemník veštvavší dělnictvo do stávky, vyzněvší v krvavou událost, pokračuje v šíření teroristických metod t., 3; kvestor vyzývá posluchače, aby pouze nutné změny provedli ve dnech 19.—22. t. m. t., 5; aby odřízl možnost bolševikům srážeti posily … 23., 4; vypočítavá krvežíznivost naše hrála na tenkých strunách konstituce ruské rodiny t.; pro umělé vyvolání nákazy mluví v době letní mouchy, po celý rok potkani t., 10; nedávno v »Rozhledech« umístil jsem zprávu … t.; stane-li se toto přesvědčení majetkem kruhů rozhodujících … 27., več. 2. — Led zvláště vybraný co do studenosti »Nár. demokracie« 17., 4. — Těm, kteří mohou přijíti v úvahu »Č. sl.« 17., 4; hráči, kteří zaujímají vysokou třídu ve sportu t. — Slepice, jak známo, z krmiva vyrábí vejce »Venk.« 5., 7; početnost těchto legií došla až do 6000 lidí 8., 3; s ohledem na stávající ceny hnojiv jest naprosto nutno uvolniti ceny obilnin, aby se jejich rentabilita podložila 16., 11; bylo věcí příslušných činitelů, aby včasným zakročením a dodáním potřebných dat za účelem stanovení směrnic pro odbavování zásilek za paušalované do jeho urychlení umožnili (Č. T. K.!) 18., 3. — Zoufala si, když viděla zborcenou lásku »Večer« 3., 4. — Rosse umísťuje krásné rány do hlavy »Pondělník« 10., 5; sledoval jsem cíl úderů spodních (= mířil jsem na prsa) t.; brankář podal v každém ohledu prvotřídní výkon … málokdy podobná hra je k vidění; … kterýmžto nepostradatelným vlastnostem vděčí značný rozdíl branek 17., 6. — Neponechali jediné možnosti volného vchodu (= zazdili vchody) »Pr. l.« 16. příl., 1. — Rytmovaným spádem zahovořila ohlušným pohybem »Česká polit.« 16., příl. 1. — Dověděl se, že přes tento dovoz musí býti jednáno…,  … které onu vaši potřebu mohou vyříditi… »28. Říjen« 11., 3. — Souřadivé posunkování, jež zakládá se zhusta na proměnném sčasování, to jest na úkonu témže, ale zpomaleněji, neb úkvapněji zopakovaném, odstavuje pravidelně příliš často, aniž vyčerpalo látku motivicky danou, aniž přichýlilo se rázně k dalším, načínaným vlnám tělovým »Jeviště« 213. Kdyby jenom v úhlopříčné chůzi za údobí závěrného pokračovala až k jevišťové zádi, kdyby jen se nevracela z polou cesty, kdyby jenom ohlásila rajskou varhanovou nevystihlost čelným natoním! t. 214.

Naše řeč, volume 4 (1920), issue 6-7, pp. 193-194

Previous Oba dva, všech devět

Next František Šimek: Salony