Časopis Naše řeč
en cz

Injektážník

Alena Polívková

[Short articles]

(pdf)

-

V článku o budování pražského metra byla v denním tisku uveřejněna zpráva o tom, že „museli přijít na pomoc injektážníci z podniku Vodní stavby.“ Dostali jsme dotaz na to, zda je výraz injektážník správný. Chceme-li vhodnost a správnost tohoto slova posoudit, musíme si uvědomit i širší jazykové souvislosti.

Slovo injektážník je utvořeno od dějového jména injektáž příponou -ník. Obě tato podstatná jména (tj. injektáž i injektážník) souvisejí se slovem injektovat, jehož se užívá ve stavebních oborech, např. injektovat zdivo, tj. provádět (provést) injekci zdiva.

Podstatných jmen utvořených stejným způsobem jako slovo injektážník není v češtině mnoho; je to např. sabotážník (vedle sabotér), montážník (to je však výraz slangový).

Přestože je slovo injektážník ještě dosti neobvyklé, ale to je prvopočáteční osud valné většiny nových slov, je to výraz potřebný a pro svou jednoslovnost i výhodný. Nelze ho proto označit za výraz nesprávný nebo zbytečný. Vytýkat jeho užívání především v odborném vyjadřování, ale i jinde, by nebylo vhodné.

Naše řeč, volume 61 (1978), issue 5, p. 272

Previous Alena Polívková: Nice, nebo Nizza?

Next Anna Jirsová: Prefixace sloves a slovesná vazba