dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

PhDr. Eva Milavcová

Redakce

[Reviews and reports]

(pdf)

-

odborná asistentka na filosofické fakultě University Karlovy, jejíž recenzi výše otiskujeme, tragicky zahynula 15. března 1973 ve věku necelých třiatřiceti let. Ve své učitelské činnosti i v odborné práci se orientovala převážně na vývoj jazyka, ale věnovala pozornost i současné spisovné češtině. Publikovala zejména několik statí onomastických a v posledních letech sbírala materiál k obsáhlejší kritické monografii o Janu Nejedlém, profesoru řeči a literatury české na pražské universitě na počátku minulého století, o jeho názorech na češtinu a na možnosti jejího rozvoje. Její prací je též rozsáhlá mapová příloha v publikaci Jaromíra Běliče Nástin české dialektologie (Praha 1972).

Naše řeč, volume 56 (1973), issue 2, p. 81

Previous Eva Milavcová: Zajímavě o češtině

Next Alexandr Stich: První souhrnný nástin české funkční stylistiky