Časopis Naše řeč
en cz

Sexy filmy i u nás?

Zdeňka Sochová

[Short articles]

(pdf)

-

Záplava erotických filmů v západních kinematografiích přinesla s sebou prostřednictvím zpráv a recenzí o těchto filmech i jejich nové označení — sexy filmy, které se už delší dobu objevuje na stránkách našich filmových časopisů. Uveďme na ukázku aspoň dva příklady z nejnovější doby: „Kvůli záplavě sexy filmů se dnes skoro stydím za povolání, k němuž patřím,“ prohlásil jeden známý americký herec (Kino z r. 1972). Nebo v Záběru z r. 1971 se dočítáme, že pan X. Y. „vidí v takzvaných sexy filmech definitivní zhoubu britské kinematografie“.

Obliba tohoto výrazu se přenesla z oblasti filmu i do oblasti módního odívání. V běžném hovoru a už i za výlohami obchodů s oděvním zbožím se setkáváme s novým označením přiléhavých dámských (ale i pánských!) součástí oděvů — sexy svetr, sexy pulovr, sexy šortky. Výraz sexy pak proniká i do současné prózy. V Páralových Milencích a vrazích z r. 1969 čteme věty jako: „… No ale ty jsi jak holka, jak ty to jen děláš, že jsi tak úžasně sexy…“, nebo: „… štíhlá opálená blondýnka, sportovně sexy, sedla si proti mně na desku stolu…“.

Ve všech uvedených případech jde o nesklonné přídavné jméno sexy, přejaté z angličtiny. Tam znamená ‚nemírně zaměřený na sex‘ nebo ‚sexuálně působivý, eroticky dráždivý‘. Už v angličtině se slovo hodnotí jako zpravidla hovorové[1] nebo slangové[2], v jiných jazycích, kam bylo přejato, např. ve francouzštině,[3] jako slangový angloamerický neologismus.

[280]I v češtině pociťujeme výraz sexy jako slovo nespisovné, slangové a expresívní. Podobně se za nespisovná, popř. hovorová považují zpravidla i jiná nesklonná adjektiva cizího původu, jako např. khaki (košile), pepita (kalhoty),[4] blond, béž, nóbl, fajn, prima atp.

Výraz sexy zůstává tedy omezen na mluvený jazyk a jako výrazový prostředek nápadný jak svou formou, tak svým obsahem se hodí i k uměleckému využití. V jiných oblastech užívání je však nevhodný a dá se nahradit výstižnými ekvivalenty českými: ve filmových popiskách nazveme filmy erotickými nebo pornografickými, ve výlohách a katalozích použijeme jako obchodní označení svetry přiléhavé nebo přilnavé atp.


[1] Podle Oxford Illustrated Dictionary z r. 1965.

[2] Podle Webster’s New Twentieth Century Dictionary of the English Language, 2. vyd. z r. 1968.

[3] Podle Le Petit Robert z r. 1969.

[4] Tak je hodnotí Havránkova-Jedličkova Česká mluvnice, Praha 1970, s. 186, kdežto SSJČ je uvádí bez omezující charakteristiky; slovo sexy nezaznamenává.

Naše řeč, volume 55 (1972), issue 5, pp. 279-280

Previous Miroslav Roudný: Název pro magnetický záznam obrazu

Next Alois Jedlička: K osmdesátinám akademika Bohuslava Havránka