dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Za Vladimírem Ženatým

A. J.

[Reviews and reports]

(pdf)

-

Dne 12. ledna 1968 zemřel po krátké těžké nemoci Vladimír Ženatý, odborný asistent Pedagogické fakulty v Hradci Králové, kandidát pedagogických věd. Vladimír Ženatý patřil k stálým přispěvatelům Naší řeči a k okruhu blízkých spolupracovníků; výstižnými glosami seznamoval v posledních letech s každým číslem našeho časopisu učitele mateřského jazyka v čas. Český jazyk a literatura. Vladimír Ženatý psal příspěvky jazykovědné s tematikou ze současného jazyka a jeho kultury, z onomastiky aj. Vlastní jeho pracovní doménou však byla teorie vyučování mateřskému jazyku. Na tomto úseku vyzrál v osobnost, která podnětně zasahovala do aktuálních otázek živé problematiky. Zastával pevnou a jednotnou linii se zdůrazněním lingvistických základů této teorie a s výrazným požadavkem [117]sledování domácích tradic; to mu ovšem nikterak nevadilo konfrontačně se zajímat o řešení metodických otázek v jiných zemích, jak o tom svědčí i poslední příspěvek z jeho pera, který uveřejňujeme. Vladimír Ženatý byl hlavním autorem zdařilé Učebnice českého jazyka pro pedagogické školy (1. díl) a spoluautorem dalších učebnic pro střední a pedagogické školy. Pro potřeby pedagogických fakult vypracoval spolu s dalšími autory učebnici Výrazný přednes a podílel se na zpracování učebnice metodiky. V celé své práci Vladimír Ženatý vždy probojovával — i v době, kdy to nebylo pro všechny samozřejmostí — dobrou jazykovědnou fundovanost prací z metodiky, i výrazný požadavek dokonalého jazykovědného vzdělání učitelů mateřského jazyka na všech stupních. Bude nám proto chybět i dnes, kdy uplatnění požadavku těsného spojení metodiky mateřského jazyka s jazykovědou i plného navázání na domácí tradice nebude už stát nic v cestě.

Naše řeč, volume 51 (1968), issue 2, pp. 116-117

Previous Vladimír Ženatý: Polská jazykověda o jazykovém vyučování

Next Vladimír Mejstřík: Z 34. sešitu Slovníku spisovného jazyka českého