dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Sejíti

[Answers]

(pdf)

-

(L. K. V.) Správně je psáti »ten člověk sešel (ne zešel), ten člověk schází. Analogie se slovem »zchátral« není tu na místě, neboť v »sešel« nejde o předponu významu dokonavého jako ve zchátrati, nýbrž předpona s- má tu svůj význam původní, »shora dolů«. Byl o tom také už výklad v N. Ř. v článku prof. Zubatého »Scházeti, chyběti« (II, 193).

Naše řeč, volume 4 (1920), issue 1, p. 32

Previous Rozuměti, rozuměj, rozumějí

Next Skrze