Časopis Naše řeč
en cz

Orateč

[Answers]

(pdf)

-

(F. H.) Ve výslovnosti obecné zajisté vorateč, jest asi lidová obměna starého slova »vodoteč«, které znamenalo a v některých [30]krajích dosud znamená strouhu nebo brázdu na osetém poli i jinde, kudy může voda odtékati. Když vystoupila do popředí představa, že je to brázda vyoraná, přimklo se slovo »vodoteč« i zněním ke slovesu orati (vorati) a změnilo se ve vorateč (orateč).

Naše řeč, volume 4 (1920), issue 1, pp. 29-30

Previous Lze

Next Pejorativní