dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Lze

[Answers]

(pdf)

-

(L. K. V.) Slovo »lze« jest původem 1. pád podstatného jména podle vzoru »duše« a jest utvořeno z téhož kmene jako slova »lehký, lhostejný, lhůta« a pod.; ve větě má platnost příslovečnou právě tak jako »třeba, tma« (bylo tma) a pod.

Naše řeč, volume 4 (1920), issue 1, p. 29

Previous Koruna

Next Orateč