Časopis Naše řeč
en cz

Hulovatý

[Answers]

(pdf)

-

(F. V.) Původ slova toho na ten čas vyložiti nedovedeme; ale se slovem »hulvát, hulvátský« najisto nesouvisí. Možná, že je to místní obměna nějakého jiného slova, které by mohlo přivésti i na stopu výkladu slova »hulovatý«. K řešení mohli by přispěti čtenáři našeho časopisu zprávami, užívá-li se toho nebo podobného slova i v krajinách [29]jiných. Pro informaci dodáváme, že se slova »hulovatý« užívá na Broumovsku ve významu »nepříjemně tvrdošíjný« (na př. hulovatá nemoc).

Naše řeč, volume 4 (1920), issue 1, pp. 28-29

Previous Hotov — připraven

Next K, ke