Časopis Naše řeč
en cz

Hotov — připraven

[Answers]

(pdf)

-

»Česko-slovensko a Polsko jsou odkázány na vzájemnou pomoc, na společný postup. My jsme k němu ochotni a připraveni«. Tak jsme čtli v novinách počátkem roku. Jsme opravdu »připraveni« ku postupu s Poláky? Není naší věcí to rozhodovati; ale novinář chtěl také říci něco jiného. Chtěl říci, že jsme ke společnému postupu hotovi, ale tanulo mu příliš na mysli německé »bereit«, a protože přídavného jména přiléhavého k tomuto slovu německému nemáme, řekl »připraven«. Tím se ovšem vraždí cit pro rozdíl mezi hotov = něm. bereit a připraven = něm. vorbereitet; a takových jemných rozdílů, jež právem bývají chloubou jazyka, vyvražděno u nás bohužel již mnoho.

Naše řeč, volume 4 (1920), issue 1, p. 28

Previous Dobrý den

Next Hulovatý