Časopis Naše řeč
en cz

Dostáti v slově

[Answers]

(pdf)

-

(A. H.). Nejmladší doklad tohoto původního a správného rčení (NŘ. I, 265) má Jungmannův Slovník z Markova překladu Divadla z ochoty 1830. Dokladů na novější vazbu dostáti slovu Jungmann vůbec neuvádí, Kott má nejstarší doklad ze Slovníku Rankova 1875. Rčení dostáti slovu má už 1837 Palacký: „ku právu a ku pravdě státi“ bylo heslem jeho, kterémuž také dle přesvědčení svého věrně dostál (ČČM. 1839, 223), užívá ho také Němcová: „dostojíš-li slovu, budeme šťastni“ Nár. bách. 184 (vyd. M. Gebaurové 5, 25). Rčení dostáti v slově je však užito ještě v Sabinových Básních z r. 1841: dřív loď ta hvězdném na ostrově kdes ztroskotána zahyne, než v svatém nedostojíc slově má k tobě láska pomine (vyd. Thonovo 1, 139). Je tedy sklonek třicátých a začátek čtyřicátých let asi rozhraním, kdy výraz dostáti v slově začal ustupovati výrazu novějšímu „dostáti v slovu“. Další doklady, kterých poskytne Slovník novočeského jaz. spisovného, hranici tu jistě utvrdí dalšími doklady. Doba literární stagnace v letech čtyřicátých objeví se nepochybně rozhraním i v jiných případech, kde výrazy starší ustupují výrazům novějším, výrazy přesnější výrazům méně správným.

Naše řeč, volume 11 (1927), issue 1, p. 20

Previous H.: Z našich časopisů

Next Fasovati, štych