Časopis Naše řeč
en cz

Proč píšeme název Pražská dráha s velkým písmenem?

Miloš Helcl

[From our counselling center]

(pdf)

-

Na tento dotaz musí poradna Ústavu pro jazyk český dosti často odpovídat, pokládáme tedy za nutné seznámit s důvody tohoto doporučovaného psaní i své čtenáře. Psaní s velkým začátečním písmenem přídavného jména Pražská (a podobně Ústecká, Ostravská a další) vyplývá z toho, že spojení Pražská dráha neoznačuje nějakou dráhu v Praze, nýbrž je názvem jednoho z šesti celků, na něž je dnes rozdělen podnik Československé státní dráhy. Jde tu tedy o oficiální název, který stavíme na roveň vlastním jménům a píšeme s velkým začátečním písmenem u prvního slova názvu. I když dnes již nejde o samostatné soukromé společnosti, jako bývala na příklad Buštěhradská železnice, nemůže to znamenat, že by pojmenování podniků státních a národních nebyla názvem pokládaným za vlastní jméno, neboť také označují jen jedince a umožňují jej rozlišovat od druhých jedinců téhož druhu nebo okruhu. Proto názvy tohoto druhu plným právem píšeme s velkým začátečním písmenem u jejich prvního slova, jako se tak dříve psávaly názvy nejrůznějších akciových a jiných společností, spolků a společků.

Naše řeč, volume 39 (1956), issue 1-2, p. 57

Previous Miloš Dokulil: Boj s nemocí a boj proti nemoci

Next Miloš Helcl: Dřevozpracující podnik?