dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Soustrastný telegram presidia akademie věd SSSR Československé akademii věd k úmrtí presidenta československé republiky Klementa Gottwalda

Aleksandr N. Nesmejanov, Aleksandr V. Topčijev

[Obituary]

(pdf)

-

Presidentu Čs. akademie věd profesoru Zdeňku Romanovičovi Nejedlému, Praha

Jménem vědců Akademie věd SSSR a jménem svým vyjadřuji Vám nejupřímnější soustrast nad nenahraditelným odchodem vůdce československého lidu, předsedy Komunistické strany Československa, presidenta Československé republiky, věrného spolubojovníka velikého Stalina, soudruha Klementa Gottwalda. Sovětští vědci spolu s veškerým sovětským lidem hluboce želí smrti soudruha Klementa Gottwalda, která je těžkou ztrátou nejen pro národy Československé republiky, nýbrž i pro celý tábor míru a demokracie.

President Akademie věd SSSR akademik A. N. Nesmejanov

Hlavní vědecký tajemník presidia Akademie věd SSSR akademik A. V. Topčijev

Naše řeč, volume 36 (1953), issue 3-4, p. 66

Previous Zdeněk Nejedlý, František Šorm: Soustrastný telegram Československé akademie věd Akademii věd SSSR k úmrtí předsedy rady ministrů SSSR generalissima Stalina

Next Redakce: Provolání Československé akademie věd k československým pracovníkům vědy