Časopis Naše řeč
en cz

Dva nové slovníky

rd (= Redakce)

[Short articles]

(pdf)

-

V nedávné době vyšla u nás dvě závažná slovnikářšká díla. Je to jednak 4., znovu přepracované a rozmnožené vydání známého Trávníčkova Slovníku jazyka českého (Slovanské nakladatelství), jednak I. díl nového Velkého rusko-českého slovníku. I. díl slovníku má 645 stran velkého formátu a obsahuje hesla písmen A—J; zpracoval jej kolektiv pracovníků za vedení L. Kopeckého, B. Havránka a K. Horálka. Celé dílo vychází péčí slovníkové komise Slovanského ústavu Československé akademie věd. — Naše řeč se k oběma slovníkům vrátí podrobnými referáty v některém z příštích čísel.

Naše řeč, volume 36 (1953), issue 1-2, p. 64

Previous Karel Sochor: Nová odborná slova z denní praxe

Next Redakční oznámení