Časopis Naše řeč
en cz

Nové knihy o češtině

Red. (= Redakce)

[Short articles]

(pdf)

-

V minulém čísle Naší řeči jsme upozornili své čtenáře na právě vyšlý Etymologický slovník jazyka českého, zpracovaný J. Holubem a Fr. Kopečným. Dnes připojujeme zprávu o dalších dvou nových publikacích. První z nich je 3. vydání Jazykového koutku Československého rozhlasu ve Slovanském nakladatelství. O prvním vydání tohoto prvního výběru z každodenních rozhlasových výkladů o českém jazyce, připravovaných kolektivem pracovníků Ústavu pro jazyk český, přinesla Naše řeč posudek v prvním čísle minulého ročníku. To, že tato publikace vychází již ve 3. vydání, svědčí jistě o tom, že se Jazykovému koutku podařilo najít vhodný způsob a novou formu jazykové výchovy širokých mas našeho lidu. Nové vydání prvního výběru je přístupné všem i svou nízkou cenou (52 Kčs). — Druhý výběr z jazykových koutků se již připravuje.

Druhou publikací, na kterou chceme upozornit, je Česká mluvnice, jejímiž autory jsou universitní profesoři B. Havránek a Al. Jedlička. Kniha vznikla podstatným přepracováním a značným rozšířením starší práce obou autorů, Stručné mluvnice české pro střední školu (její recensi přinesla Naše řeč ve svém minulém ročníku); zejména zcela nové jsou části o spisovné výslovnosti, o slohu a souhrnný výklad o vývoji češtiny (otištěný v podstatné části v předešlém čísle Naší řeči); prospěšný bude zvláště podrobný rejstřík. Charakter a určení této nové práce je zřejmý už z jejího podtitulu — „Základní jazyková příručka“. Není pochyb o tom, že mluvnici tohoto typu potřebovala celá naše veřejnost již velmi naléhavě a že nová práce předních našich odborníků splní svůj úkol dobře. Knihu vydalo Slovanské nakladatelství (distribuuje nár. pod. „Kniha“); má 262 stran a její cena je 35 Kčs. Podrobný posudek o ní přinese náš časopis v některém z příštích čísel.

Naše řeč, volume 35 (1951), issue 7-8, p. 160

Previous František Svěrák: Není to valné

Next František Trávníček: K podstatným jménům na -ivo