dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Oznámení

[Editor's notice]

(pdf)

-

ÚSTAV PRO JAZYK ČESKÝ České akademie věd a umění se přestěhoval z dosavadních místností v Karlově ulici v Praze I do Letenské ulice č. 4 v Praze III. Zároveň s Ústavem přešla do nových místností i jeho Jazyková poradna, redakce Jazykového koutku Československého rozhlasu a redakce ústavního časopisu Naše řeč. Telefonní čísla: Ústav a redakce (centrála) 633-51, 633-52, 633-53, 633-26, 637-36, jazyková poradna 649-33, ředitelství 676-27.

Naše řeč, volume 35 (1951), issue 5-6, p. 120

Previous Red. (= Redakce): Nový český slovník etymologický

Next Miloš Dokulil: Nová skutečnost v zrcadle slovní zásoby češtiny