Časopis Naše řeč
en cz

Zpráva z Prvního pražského spolku stenografů

[Reviews and reports]

(pdf)

-

Vědecký sbor těsnopisný při Prvním pražském spolku stenografů podniká pod vedením univ. prof. Dr. Bohumila Trnky rozsáhlé a dosud u nás jedinečné zkoumání výskytu slov a hlásek v češtině na 250.000 slovech. Jmenovaný spolek hledá 500 nezištných spolupracovníků, z nichž každý by podle přesného návodu propočítal 500 slov po stránce hláskoslovné, tvaroslovné i větoslovné. Práce je zařízena tak, že výsledků bude lze kdykoliv v budoucnu použíti nejen k účelům těsnopisným, nýbrž i pedagogickým a filologickým. Dílo, které z této akce vzejde, bude vytištěno se jmény všech spolupracovníků.

Zájemci, přihlaste se co možná brzy na tuto adresu: První pražský spolek stenografů, Praha I, čp. 100, Sanytrova ul.

P. r.: Poznamenáváme, že z podnětu doc. dr. V. Příhody pracuje učitelstvo národních škol za vedení didaktického odboru při „Kruhu přátel českého jazyka“ o frekvenčním slovníku (dosud je hotovo 300.000 lístků z chystaných dvou milionů). Připomínáme výslovně a důrazně, že se obě ty akce nijak nekříží, naopak že se budou velmi dobře doplňovat.

Naše řeč, volume 27 (1943), issue 6, p. 143

Previous J. Malý: Vasco da Gama

Next Beskydy