Časopis Naše řeč
en cz

Fukéř

Václav Machek

[Short articles]

(pdf)

-

(NŘ. XXVI, 33n.) Projev řed. dr. A. Získala na str. 158—9 tohoto ročníku mě nutí obírati se slovy futeř a fukéř znova. Vidím, že je vskutku nezbytné zjistiti co možná podrobně dialektické a generační rozšíření těch útvarů. Obracím se tedy na čtenáře Naší řeči s prosbou, aby mi laskavě oznámili (adresa: Brno, Úvoz 47), znají-li ta slova z živé řeči lidu a odkud, v jakých podobách, z které doby a z kterého prostředí. Záleží mi velmi na tom, zda slyšeli fukeř (-éř, -ýř, -ejř) opravdu mezi venkovským lidem a kdy, zdali před minulou světovou válkou nebo až po ní, v které době asi, zdali ještě od starší generace (na př. od svých rodičů nebo prarodičů) či teprve od mládeže (usazené na venkově nebo jezdící do měst, studující v Praze a pod.). Na toto časové a generační určení kladu velkou váhu. Znají-li místo futeř (fukeř) jiné podoby (futeřina a j.) nebo jiná příbuzná slova, jež jsem uvedl ve svém článku (na př. dodatečně jmenuji slovo šusteřice, se s, od Skutče; sdělil mi je prof. K. Čupr v Brně), bude to vítané doplnění. Vítány budou i zprávy negativní, neboť pomohou ohraničiti území oněch slov.

Naše řeč, volume 26 (1942), issue 7, p. 212

Previous Jak rozlišiti pojem onemocnění, choroba, neduh, nemoc

Next F. Pátek: Lidové názvy rostlin na Přibyslavsku