Časopis Naše řeč
en cz

Zpráva kanceláře Slovníku jazyka českého

[Reviews and reports]

(pdf)

-

Za rok 1941 byly vyexcerpovány tyto spisy a časopisy: Ahoj 1941; Bass, Cirkus Humberto 1941; Čtení o roce osmačtyřicátém 1940; Bednář Kamil, Milenka modř 1939; Beneš K. J., Červená pečeť 1941; [58]Blatný Ivan, Paní Jitřenka 1940; Brázda 1941; Časopis turistů 1941; České slovo 1941; Československé mlynářství 1936; Čteme 1941; Dokulil Jan, Tvým slovem 1937; Durych Jaroslav, Paní Anežka Berková 1931; Služebníci neužiteční 1940; Eva 1941; Glazarová Jarmila, Chudá přadlena 1941; Golombek B., Lidé na povrchu 1941; Habřina Rajmund, Věnec z klokočí 1941; Havlasa Jan, Krajiny v oblacích 1920; Heřmánek Fr., Racek se vrací 1940; Hlaváček Karel, Žalmy 1934; Hora Josef, Jan Houslista 1940; Hvězda 1941; Instrukce CPO 1939; Jahoda Josef, Bez srdce 1927; Bůh či ďábel 1926; Duše a dušičky 1918; Duše domu 1924; Honzíček jede do Prahy 1925; Choďáci 1924; Improvisace 1911; Jásavé oči 1926; Květy pod sněhem 1926; Milovník sta žen 1927; Na dlani 1924; Německobrodské motivy 1912; Nemocné lásky 1941; Nesmrtelný 1922; Otčenáš 1927; Pablesky 1922; Pekelná sázka 1923; Písničky z Opočenska 1914; Přelety 1918; Rudý západ 1924; Střepinky 1920; V podzemí 1925; Veselé bio 1927; Vojnovský hrdina 1924; Vzteklý dědek 1925; Za štěstím 1926; Zlatý zub 1923; Zrcadýlka 1925; John Jaromír, Boský osud 1935; Kdy a kam 1941; Kolman-Cassius, Prsten 1941; Konrád Karel, Postele bez nebes 1939; Kopta Josef, Ptáčník Ané 1940; Kosmák V., Boj o mandát 1897; Mučenky 1891; Na lehčím chlebě 1898; Kožík František, Don Quijote přichází 1941; Kratina Ferd., Studie z tvarové psychologie 1935; Úvod do celostní a tvarové psychologie 1935; Kritický měsíčník 1941; Kříž F. V., Srdnatá Marína 1934; Kulečník 1941; Laštovka K., Č. správní právo 1936; Lidové noviny 1941; Literární noviny 1941; Lustig Alois, Od dřevěného kola k automobilu 1938; Maděra Vladimír, Čištění odpadních vod 1939; Marcha Jaroslav, Stromy a lidé 1935; Z okna pokojného domu 1940; Martínek V., Až na dno 1937; Musil Alois, Na Sinaji 1935; Po prvé v poušti 1932; V neznámé zemi 1932; Národní politika 1941; Náš rozhlas 1941; Nová práce 1941; Novák Arne, Léta třicátá 1932; Nový Karel, Na rozcestí 1934; Rytíři a lapkové 1940; Organisace 1941; Ottův slovník naučný dodatky 1941; Ozvěny 1941; Příleská Marie, Moravské obrázky II, 1940; Rozhledy matematicko-přírodovědecké 1941; Řezáč V., Černé světlo 1940; Slepá ulička 1938; Scheinpflugová Olga, Sestry 1938; Slaboproudý obzor 1941; Směja Fran, Odcházeli 1940; Spáčil Jindř., Náš svět zemře s námi 1937; Stehlík Ladislav, Zpěv k zemi 1936; Stránecká F., Z našeho lidu 1882; Z pohoří moravského 1886; Svazky 1941; Technický obzor 1941; Tilschová A. M., Gitta Turaja 1931; Na horách — Vítr 1928; Tři kříže 1940; Toman Josef, Slavnost léta 1925; Vosí hnízdo 1938; Topinka František, Pokyny pro znalce vodní administrativy 1937; Týden rozhlasu 1941; Typ 1941; Vančura Vladislav, Obrazy 1939; Vaněček Jan, Od plovoucího kmene k moderní rychlolodi 1938; Velenovský, České houby 1920; Venkov 1941; Věstník SIA 1941; Vilikovský Václav, Dějiny zemědělského průmyslu 1936; [59]Výběr 1941; Weingart Miloš, Byzantské kroniky I, 1922; Žák Jaroslav, Příběhy děda Posledy 1937; Vydržte do finiše! 1939; Železniční noviny 1941.

K excerpci těchto spisů zvláště přispěli: Ludmila Bártová, profesorka z Prahy; Jana Boehmová z Prahy; Marie Brejchová z Prahy; dr. Marie Brožová z Prahy; dr. Marie Cedlová z Prahy; JUC. Zorja Ďatlová z Prahy; Bernard Dolák, profesor z Prahy; Vlasta Dorníková z Prahy; Přemysl Hájek, profesor z Prahy; Rudolf Havel, profesor z Prahy; dr. Quido Hodura, ředitel z Prahy; Karel Horálek, profesor z Prahy; dr. Václav Houka z Prahy; Ladislav Janský, profesor z Prahy; Alois Jedlička, profesor z Prahy; Nataša Kálalová z Prahy; Břetislav Kubala, profesor z Tišnova; Alois Kulhánek, ředitel z Prahy; Jan Kunc, profesor z Prahy; doc. dr. Josef Kurz, profesor z Prahy; František Maštera, úředník drah z Třebíče; Anna Naxerová z Prahy; Zdeněk Nosek, učitel z Prahy; Václav Polák, profesor z Prahy; ing. Eduard Prandstetter z Prahy; Věra Richtrová z Prahy; Růžena Sittová z Prahy; dr. Karel Sochor, profesor z Prahy; Ludmila Springerová z Prahy; Marie Váňová z Prahy; dr. Oldřich Vejborný z Prahy; Květuše Zadáková z Prahy.

Celkem bylo vyexcerpováno 141 154 lístků ze 123 spisů.

Naše řeč, volume 26 (1942), issue 2, pp. 57-59

Previous Karel Svoboda: Romantický život Lisztův

Next jh. (= Jiří Haller): Příčestí v doplňku