dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Panáci a panáky

[Short articles]

(pdf)

-

(F. O.) Znamená-li jméno panák kupu snopů na poli, skloňuje se buď podle životného vzoru had, nebo podle neživotného vzoru hrad. Shoda se pak řídí životností nebo neživotností koncovky. Stejně správné jsou tedy věty: Postavili na poli posledního panáka. Postavili na poli poslední panák. Na poli stáli vysocí panáci. Na poli stály vysoké panáky. Nadpis obrázku s panáky na poli může znít „Panáci“ i „Panáky“. — Je to podobný případ jako spojení Kutinovy uzenáče a pod., o nichž psala NŘ. XVI, 159 n.

Naše řeč, volume 26 (1942), issue 1, p. 30

Previous Neminulo dne

Next Josef Beneš: Před Vorlovy