Časopis Naše řeč
en cz

Domek Klemencovsko a dvůr Kyselovsko

Josef Beneš

[Short articles]

(pdf)

-

V severních Čechách se vyskytuje zajímavé pojmenování domů a dvorů, na příklad Kyselovsko (dvůr u Turnova) a Klemencovsko (domek v Železném Brodě). Jsou to jména odvozená příponou -sko od jmen osob, které měly zvláštní vztah k oněm budovám. Justin V. Prášek praví (v Dějinách města Turnova nad Jizerou, str. 173, poznámka), že dvůr Kyselovsko, vzniklý na konci třicetileté války z bývalých selských majetků, byl nazván po současném hraběcím úředníku, rytíři Jiříkovi Kyselovském. Stejně vznikly tehdy i sousední dvory s podobnými jmény: Hořensko a Valdštejnsko. (Na mapě ze semilského Glossova knihkupectví však čteme Kyselov místo Kyselovsko.) Lze tedy soudit, že domek Klemencovsko dostal své jméno podle majitele. Tu myslím na příjmení Klemenec nebo na nějaké jméno podobné; v pražském adresáři (1938) bylo uvedeno šest nositelů jména Klemenc (jedna Klemencová), po jednom nositelé jména Klements, Klementz (také Klementzová) a Klemenz. Dovoluji si zde ještě jednu domněnku: tvar s příponou -sko v takovém pojmenování budov vyjadřuje asi nějaký podobný vztah jako přídavné jméno s příponou -ský ve výrazech smrčkovský dům, trčkovské panství.

Zdá se, že je to útvar starobylý; taková pojmenování se snad tají v některých místních jménech s příponou -sko, na příklad ve jménech vsí Jirsko, Kojecko (od Jiří, Kojata) a p.

Naše řeč, volume 25 (1941), issue 9-10, p. 292

Previous Š.: Bleskorychlý — bleskurychlý

Next Jaroslav Přikryl: Harfistka