Časopis Naše řeč
en cz

Slohová hodnota přívlastku

[Reviews and reports]

(pdf)

-

„Starou zásadu, že »přídavné jméno je nepřítelem podstatného«, neznají nebo nechtějí znáti nejen autoři píšící k vůli řádkům, ale ani někteří básníci, prosaikové a řečníci, kteří by se rádi vyjadřovali působivě. Hromaděním přívlastků a přístavků však právě zeslabují svoje myšlenky a při tom unavují čtenáře a posluchače, neboť je nutí neustále natahovat nebo stlačovat obsah pojmů, které jsou vyjádřeny jmény podstatnými.“

Naše doba 48, 1941, 383.

Naše řeč, volume 25 (1941), issue 5-6, p. 188

Previous J. Čarek: Jazyk a národnost

Next Josef Wasserbauer: Učitel a mluvnice