dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Rybiny

[Short articles]

(pdf)

-

K poznámkám o slovech je porybíno, rybiny, které přinesla NŘ. XXIII, 254 n. a XXIV, 30 n., dodáváme ještě údaj p. Frant. Hrdličky z Loun. Podle něho se na Podbrdsku říká „dělají se rybiny“ a „jsou rybiny“ v tom smyslu, jak se v NŘ. psalo. Neužívají však tohoto výrazu jen starší lidé; p. H. jej slyšel i od lidí mladých, dvacítiletých.

Naše řeč, volume 25 (1941), issue 2, p. 63

Previous Příslovečné spřežky

Next Správce a „správec“