Časopis Naše řeč
en cz

Přednedělí

B-a.

[Short articles]

(pdf)

-

(dr. ing. K. K.). K přečetným návrhům na české označení weekendu přibývá nový návrh: přednedělí. Pan navrhovatel upravil takto starší již návrh přesnedělí, citovaný v článku Weekend (NŘ. XXIV, 1940, 65 n.) Při tom se pozastavuje nad tím, že jsem slovo přesnedělí zavrhl a k tomu ještě prý bez odůvodnění. Ve skutečnosti však jsem toto slovo nezavrhl já, nýbrž veřejnost, a to tím, že je nepřijala. Nezbývalo mi než konstatovat, že se to slovo neujalo, a hledat důvody, proč se tak stalo. U slova přesnedělí jsou tyto důvody skutečně slabší než u většiny ostatních návrhů. Není tvořeno špatně a význam vystihuje celkem dobře, ač poněkud jednostranně a neúplně, neboť nevystihuje z weekendu právě to typické sobotní odpůldne. Pan navrhovatel slova přednedělí asi cítil tuto závadu, a vyhnul se jí změnou předpony. Tím mu však zbylo z weekendu jen sobotní odpoledne a nově vzniklé slovo je zas nevýrazné, ba dokonce ještě nevýraznější, neboť i onen zvláštní ráz sobotního odpoledne v městě, onu směsici vystupňovaného všedního ruchu a shonu se sváteční pohovou a touhou po zábavě bychom mohli nazvat přednedělím, a nelze upříti, že by slovo přednedělí právě v tomto významu mnohem lépe vyhovovalo.

Naše řeč, volume 24 (1940), issue 9-10, p. 296

Previous Památky na zaniklá povolání v úslovích

Next Jan Kaňka, profesor obch. akademie v Praze II: Hospodářská čeština