Časopis Naše řeč
en cz

Ceny se rozumějí v korunách

[Short articles]

(pdf)

-

Tento nápis, s kterým se setkávají naše zraky při pohledu téměř do každé výkladní skříně v pražských obchodech, ukázal zas jednou zřetelně, jak jsou naši obchodníci (či snad spíše naše tiskárny?) stále ještě na štíru se správným českým jazykem. Jen ve vzácnějších výjimkách totiž shledáme, že se původci toho nápisu podařilo sestaviti těch prostých pět slov v náležitém pořádku a bez hrubé jazykové chyby. Zpravidla čteme „Ceny rozumějí se v korunách“, s nesprávným pořádkem slov, nebo „Ceny se rozumí v korunách“, s hrubou tvaroslovnou chybou v slovese rozuměti, anebo dokonce s oběma těmi chybami „Ceny rozumí se v korunách“. Vystavit ve výkladní skříni hrubě vadné zboží by se obchodník neodvážil; vystavit nápis hrubě vadný po jazykové stránce se však neostýchá, neboť to patrně nikoho nebolí a nikdo z toho nemá hmotnou škodu. Chudák náš jazyk mateřský!

Vazba sama ceny se rozumějí v korunách se smyslem „ceny jsou myšleny, míněny v korunách“ není nesprávná, třebas se k ní nenajde mnoho obdob. Slovesa rozuměti je v ní užito v podobném významu jako ve spojeních tím se rozumí, že… (t. j. tím se myslí, míní), co tím slovem rozumíte? a p. Stejně by ovšem stačilo, kdyby se napsalo stručněji „Ceny v korunách“.

Naše řeč, volume 24 (1940), issue 8, p. 256

Previous Babí hněv

Next Arnošt Kraus: Maglaj