Časopis Naše řeč
en cz

Lurč

V. Š.

[Short articles]

(pdf)

-

(XX, 227) Základ jména hry lurč, o níž se stala zmínka v minulém čísle NŘ., nachází Murrayův A New English Dictionary VI, 1, 507 v německém dialektickém lortsch, lurtsch = levný, falešný; toto slovo se stalo ve Francii v XVI. st. pojmenováním hry, jejíž jiné druhy se jmenují trictrac, jacquet atp. Z francouzského slova lourche (Fr. Godefroy: Lexique de l’ancien français 310) vzniklo anglické jméno lurch (dříve se psávalo i lurche, lurtch). Ve Francii i v Anglii se ztrácí jméno této hry v XVII. století, u nás byl lurč dobře znám ještě v XIX. st.

Naše řeč, volume 20 (1936), issue 10, p. 264

Previous Z našich časopisů

Next Jiří Haller: Dvacet let Naší řeči