dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Dvěstěprocentní

[Short articles]

(pdf)

-

(V. V.) Akademický Příruční slovník jaz. českého uvádí heslo dvěstěprocentní (nikoli dvousetprocentní) s dokladem z K. Čapka: Noviny prorokují dvěstěprocentní superdividendu. Podle toho lze soudit, že výraz »dvousetprocentní« se v jazyce spisovném neujal, a bylo by tedy zbytečné nově jej zavádět. Budeme proto psát: dvěstěprocentní zisk, dvěstěprocentní přirážky a pod.

Naše řeč, volume 20 (1936), issue 7, p. 184

Previous Chtěj nechtěj

Next »Literatura« pro děti