Časopis Naše řeč
en cz

Se všech stran

[Short articles]

(pdf)

-

(A. N.) Výraz se všech stran má význam místní a značí směr na ot. odkud?, na př.: Se všech stran se sbíhali lidé. Od tohoto spojení s předložkou s třeba rozlišovati spojení s předložkou z (ze všech stran), které má význam přenesený a značí původ, odkud co pochází, na př. dosti nové látky z rozličných stran (t. j. pocházející z rozličných stran). Podle toho spojení „sešlo se mnoho lidí s různých stran“ bychom rozuměli tak, že se sešlo mnoho lidí, kteří přišli různým směrem, od různých stran, kdežto spojení „sešlo se mnoho lidí z různých stran“ může míti leda ten smysl, že se sešlo mnoho lidí pocházejících z různých míst, z různých stran, ať už se myslí slovem strana tolik co „končina“, či na př. „strana politická“ a pod. V užívání předložky s a z se zde projevuje rozdíl v pojetí místním a přeneseném, a to, jak se zdá, je vůbec důležitý činitel při rozlišování těchto dvou předložek v jazykové praxi. NŘ. o tom svým časem přinese podrobnější pojednání.

Naše řeč, volume 20 (1936), issue 6, p. 156

Previous Přivoditi

Next Zuboléčba, zubolékařský