Časopis Naše řeč
en cz

Přivoditi

[Short articles]

(pdf)

-

Pan dr. V. Wait píše: 9. dubna byl hlášen v pražském rozhlasu jako »heslo dne« výrok Baconův, přeložený takto: »Touha po nadměrné moci přivodila pád andělů, touha po nadměrném poznání přivodila (při večerním opakování bylo řečeno přivedla) pád člověka; ale lásky není nikdy přemíra.« Hned po onom hesle následovala lekce správné češtiny; v sousedství hesla hřešícího právě proti správné češtině působila ovšem velmi podivně.

Naše řeč, volume 20 (1936), issue 6, p. 156

Previous Rozhlasová čeština

Next Se všech stran