Časopis Naše řeč
en cz

Špíže

[Short articles]

(pdf)

-

(J.H.) Pravidla českého pravopisu pokládají tvar špíže, špižírna za lepší než tvar spíže. Výslovnost s s vznikla patrně rozlišením (disimilací) souhlásek š a ž a drží se hlavně v jazyce hovorovém. Je pravda, že se s tvary spíže a spižírna setkáváme často i v literatuře, přes to však je třeba, dokud Pravidla svůj předpis nezmění, dávati přednost tvarům s š.

Naše řeč, volume 20 (1936), issue 1, p. 24

Previous Slečna

Next Vladimír Šmilauer: Vojenské názvosloví ručních střelných zbraní a kulometů