Časopis Naše řeč
en cz

Slečna

[Short articles]

(pdf)

-

(NŘ. XIX, 64, 160) K nejstarším dokladům slova slečna, které jsme dosud v NŘ. uvedli, dodává prof. K. Titz: »Ve sbírce Publikace zemského archivu v Brně, nové řady sv. II, uveřejnil r. 1934 Fr. Hrubý spis Moravské korrespondence a akta z let 1620—1636, 1. díl z let 1620—1624, a tam na str. 181 v 1. díle (č. 125 z r. 1622) se čte: „Panny slečny ode mne pozdravuj.“ Souvislost ukazuje na šlechtické dcerky, šlechtičny. To je nejstarší doklad slova slečna dosud mně známý.«

Naše řeč, volume 20 (1936), issue 1, p. 24

Previous Skloňování výrazu káva Perola

Next Špíže