Časopis Naše řeč
en cz

Krejčí

[Short articles]

(pdf)

-

(J. L.) Jméno krejčí se dnes skloňuje podle vzoru pěší: krejčího, krejčímu atd. Zní tedy 2. pád mn. č. krejčích (jako pěších). O tom psala NŘ. 6, 261 násl. Vedle toho uvádějí Pravidla českého pravopisu dosud také starý tvar 2. množ. krejčí. Proto se může dosud psát novějším způsobem »společenstvo krejčích« i starším způsobem »společenstvo krejčí«.

Naše řeč, volume 15 (1931), issue 10, p. 241

Previous Kráva z doje

Next Lidová píseň v rouše úřední češtiny