Časopis Naše řeč
en cz

Filmové titulky

[Reviews and reports]

(pdf)

-

V denních listech (na př. v Nár. pol. 25. ún.) objevila se zpráva, že ve filmových titulcích lze pozorovati v poslední době zlepšení jak po stránce literární, tak po stránce jazykové. Zásluha o to se přičítá jednak tomu, že filmové titulky překládají seriosní spisovatelé, jednak té okolnosti, že filmové titulky musí před úředním schválením býti zrevidovány jazykovou censurou, a to redakcí Naší řeči. V tom je omyl. Jazykovou revisi filmových titulků nevykonává redakce Naší řeči, nýbrž zvláštní komise, kterou ze spolupracovníků Naší řeči podle návrhu redakce zřídilo ministerstvo vnitra.

Naše řeč, volume 11 (1927), issue 3, p. 69

Previous Slovník jazyka českého

Next František Táborský, V. N. (= Václav Ertl): Alše či Aleše?