dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Záponka

[Answers]

(pdf)

-

(K. H.) stiskátko i sponka jsou slova, proti nimž s hlediska správnosti jazykové není co podstatného namítati. Hodí-li se ovšem na označení předmětu, který se jimi má rozuměti, nedovedeme my dobře posouditi. Snad by bylo nejlépe říkati prostě »stiskací knoflík«; to je snad nejzřetelnější (v. NŘ. 4, 220). — Květináč je sice slovo novější než »hrnec«, ale proto nemusí býti špatné (či snad, že je to z něm. Blumentopf?); ostatně »hrnec« je slovo příliš širokého významu, a tak můžeme býti tomu, kdo slovo květináč utvořil, i vděčni. Co bylo řečeno o těchto dvou slovech, platí i o slovech »šátek« a »kapesník«. Kapesník je sice také odlesk něm. Taschentuch, ale slova toho potřebujeme; je to vidět z toho, že se říkávalo do nedávná »šnuptychl«. A to je »kapesník« přece jen lepší.

Naše řeč, volume 7 (1923), issue 6, p. 192

Previous Vojště

Next Zasloužiti