Časopis Naše řeč
en cz

Koloděje

[Answers]

(pdf)

-

(F. J.) Toto jméno několika obcí českých patří do skupiny místních jmen vzniklých podle živností obyvatelů, jako Bečváry, Kováry, Zlatníky (na cestě z Prahy k Jílovému, asi po dobyvačích zlata, ne po výrobcích zlatých věcí), Košíře, Štítary a j.; změna významu (ze jmen osob ve jména míst) a zachování starých tvarů v 2. p. mn. č. bez koncovky a z části s tvrdou souhláskou (do Bečvár, do Zlatník, do Košíř) způsobily rozličné tvarové zvláštnosti. Koloděj (= dělatel kol, vozů, k slovesu díti v pův. význ. dělati) žije s významem »kolář« v pol. kołodziej; pod. staré složeniny jsou na př. zloděj (též v círk. slov., pol., luž., rušt.), pol. dobrodziej, č. čarodějník. Jméno houby koloděj (lidová mluva nelišívá koloděje od modráka), známé již ze staré doby, pochází od kožovitého hnědého povrchu klobouku, barvou podobného kožené kolářské zástěře; odtud jména týchž hub »kovář«, něm. »Schusterpilz«.

Naše řeč, volume 7 (1923), issue 6, p. 189

Previous Chmeť, lótě

Next Maslouch