dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Těšnov

[Answers]

(pdf)

-

(T. S.) jest místní jméno téhož původu jako Benešov, Bavorov, Navarov a p. (v. NŘ. 3, 24 a j.), totiž zpodstatnělé přídavné jméno přivlastňovací jako bratrův, -ova, -ovo. Těšňov je tedy Těšnův hrad n. dvůr. Jméno Těšen je dosvědčeno již z r. 1088 a je utvořeno příponou -’no- ze jména Těch (podle Kuldy prý Kliment) podobně jako jména Těš, Těšata, složená Těchorad, Těchobud a j., obsažená v místních jménech Těšov, Těšovice, Těšetice, Těšetín, Těchoraz, Těchobuz a p. Kromě zaniklé tvrze u Kostelce n. Orl. bývala osada Těšnov u Prahy na Špitálském poli (kde je dnešní Karlín) před branou poříčskou. Připomíná se po prvé r. 1422 (Tomek, Děj. 8, 261), ale jméno to zaniklo už na sklonku 15. stol. Osada, které se pak říkalo prostě »předměstí před branou poříčskou«, trvala až do války třicetileté, v jejíchž zmatcích zmizela úplně. Jedinou památkou po ní jest dnešní pojmenování »Na Těšnově«.

Naše řeč, volume 7 (1923), issue 5, p. 159

Previous Rozpuštěný

Next Uvázati koně o sloup