Časopis Naše řeč
en cz

Chasník

[Answers]

(pdf)

-

(R. J.) je ten, kdo náleží k chase (jako sborník býval, kdo patřil ke sboru, t. j. bratrskému, rotník, kdo náležel k rotě, t. j. sektář a p.). [155]Význam slova chasník se pak mění podle toho, jaký význam slovo chasa v kterém kraji má. V Čechách byl chasník obyčejně tovaryš od řemesla, při němž bývalo více chasy, na př. sladovnický chasník, řeznický chasník a p. Význam »mladý muž« je obvyklý na Moravě, kde chasa znamená svobodný, mladý lid obojího pohlaví; v krajích, kde »chasa« jsou děti, je chasník (chasníček) názvem malého dítěte (na Valašsku). Původ slova chasa není jasný; bývá vykládáno z něm. hansa, ale výklad ten je málo pravděpodobný. S rus. chozjáin souviseti nemůže; to je podle Bernekra slovo původu perského a znamenalo pána, mistra, hospodáře (tur. chojza) — je to totéž slovo, které zní v bulh. a srbchorv. hodža.

Naše řeč, volume 7 (1923), issue 5, pp. 154-155

Previous Čapnouti

Next Kal